Afgelaste evenementen

  1. Bij tickets voor evenementen die als gevolg van het Coronavirus moeten worden afgelast , heeft de houder van dat ticket recht op een tegoedbon ter hoogte van de oorspronkelijke ticketprijs, inclusief boekings- of servicekosten. De waarde van deze tegoedbon kan gedurende minimaal 24 maanden na uitgifte worden gebruikt voor de aankoop van een ticket voor een ander evenement van de organisator. De geldigheidstermijn wordt op de tegoedbon vermeld.
  2. Als de houder van het ticket geen gebruik kan maken van een tegoedbon, dan zal de houder van het ticket dat binnen afzienbare tijd kenbaar maken aan de organisator. De houder van het ticket heeft dan recht op restitutie van de oorspronkelijke ticketprijs in geld.
  3. Eventuele geldelijke restitutie vindt plaats uiterlijk 3 maanden na de datum van het evenement.
  4. Een organisator kan te allen tijde ten gunste van de houder van een ticket afwijken van het bovenstaande.

Formulier Ticket refund

BRON: https://www.bewaarjeticket.nl/regeling/