1. Tickets voor evenementen die moeten worden verplaatst als gevolg van het Coronavirus blijven geldig voor het verplaatste evenement, mits die verplaatsing geschiedt binnen een termijn van 13 maanden na het oorspronkelijke evenement.
  2. Als de houder van het ticket verhinderd is op de nieuwe datum van het verplaatste evenement, dan zal de houder van het ticket dit binnen afzienbare tijd kenbaar maken aan de organisator. De houder van het ticket heeft dan recht op een tegoedbon ter hoogte van de oorspronkelijke ticketprijs, inclusief boekings- of servicekosten. De waarde van deze tegoedbon kan gedurende minimaal 12 maanden na uitgifte worden gebruikt voor de aankoop van een ticket voor een ander evenement van de organisator. De geldigheidstermijn wordt op de tegoedbon vermeld.
    Vul onderstaande form in.
  3. Als de houder van het ticket geen gebruik kan maken van een tegoedbon, dan zal de houder van het ticket dat binnen afzienbare tijd kenbaar maken aan de organisator. De houder van het ticket heeft dan recht op restitutie van de oorspronkelijke ticketprijs in geld.
    Vul onderstaande form in.
  4. Eventuele geldelijke restitutie vindt plaats uiterlijk 1 maand na
    de nieuwe datum van het verplaatste evenement.
  5. Een organisator kan te allen tijde ten gunste van de houder van een ticket afwijken van het bovenstaande.

BRON: https://www.bewaarjeticket.nl/regeling/

[siteorigin_widget class=”Inked_Buttons_SO_Widget”][/siteorigin_widget]